21 cc Forvaltning

Learnlab head think icon Arbejder med et bredt læringsperspektiv og indtænker 21 cc skills i udviklingen af kommunens skoler og dagtilbud
Learnlab head think icon Proffesionsudvikling i netværk mellem skoler og mellem dagtilbud
Learnlab hands icon Proffesionsudvikling i netværk mellem skoler og mellem dagtilbud
Learnlab hands icon Udvikling af dagtilbud i dialog mellem forvaltning og dagtilbud
Learnlab

LearnLab tilbyder forvaltningen en pakke til at skabe lærende møder. Det består af fleksible og interaktive oplæg, der kan bruges i netværk på tværs af skoler og dagtilbud, på ledermøder og til andre former for dialog mellem forvaltning og lokal institution. Værktøjet lægger op til dybere læring gennem kollektiv og aktiv deltagelse, samarbejde og fokus på centrale begreber.

z

LEARNLABS DIGITALE RESSURSER

21 cc forvaltning

 • zAdgang til 10 redigerbare oplæg med vejledning
  • zFokus på centrale temaer
  • zNetværk mellom skoler
  • zNetværk mellem dagtilbud
  • zEvidensinformeret ledelse
  • zKommunal udviklingsplan
  • zErfaringsdeling mellem de kommunale ledere
  • zStøtte til kommunale satsninger.
 • zUnilogin
 • zAnvendelse af fremtidsrettet teknologi for at skabe interaktioner på motiverende måder
Learnlab why to buy

LEARNLAB GIVER DIG

 • zFokus på relevante temaer for den kommunale udvikling
 • zAktive skoleledere og dagtilbudsledere
 • zFokus på fælles handlinger og ejerskab
 • z21 cc skills som væsentligt element i kommunens udvikling

Fokus på relevante temaer

Fremtidens kompetencer medfører en omstilling i måden, vi tænker pædagogik, samarbejde og undervisning på. LearnLab er konstrueret sådan, at medarbeiderne selv bidrager til at opdage de vigtigste udfordringer for skolen.

Værktøjet er fleksibelt og præsenteres som labs, hvor lederen selv kan justere, ændre og tilføje, hvis det ønskes. Oppgavene er som hovedregel åbne og problemløsende. Alle ressourcer er let tilgængelige via venstremenuen på søg-siden.

Learnlab

Aktive medarbejdere og fokus på engagement og ejerskab

Teknologien i LearnLabs læringsværktøj lægger stor vægt på fælles og aktiv læring. Indholdet præsenteres som interaktive opgaver på måder, der øger engagementet. Lederne kobler sig på forløbet med sin smartphone, tablet eller laptop og får flere muligheder for at give udtryk for reaktioner, spørgsmål og refleksioner undervejs i mødet med en idé. Lederen kan bygge videre på indspillene og forslag og flytte læringen videre i en ønsket retning sammen med de involverede.

Ved at bruge metoden som findes i LearnLab, arbejdes der med dybere læring og 21 cc skills også på lederniveau. Metoden bidrager til professionsudvikling på måder, som også kan bruges til at fremme dybere læring og 21 cc skills hos eleverne.

Unilogin og evaluering

Når du køber dette værktøj får du også adgang til Unilogin for medarbejderne. Læremidlet er bygget op, så du kan samle vurderingsinformation på gruppeniveau. Vurderingen inneholder information om medarbejdernes aktivitet i forløbet samt kvaliteten af deres produktion. Dette giver lederen mulighed for at samle formative vurderingsspor, som kan sige noget om, i hvilken grad et lærende møde fungerede efter hensigten. Ved at anvende denne mulighed, kan lederen udvikle en fremtidsrettet måde at vurdere på.

Learnlab