21 cc Læremidler

Learnlab puzzle icon Involverende undervisningsoplæg, der inviterer til at opdage sammenhænge
Learnlab group icon Bredt læringsperspektiv, der medtænker fremtidens kompetencer
Learnlab group icon Relevant digital læring
Learnlab illustration
Learnlab

En læremiddelpakke med færdige, tværfaglige undervisningsoplæg, der inviterer til at opdage og se sammenhænge. Her får du fleksible og interaktive oplæg, der lægger op til dybere læring gennem kollektiv deltagelse, samarbejde og fokus på centrale begreber. Eksempler på temaer kan være bæredygtighed, demokrati, fattigdom, havet og forurening.

z

Med i pakken får du:

21 cc Læremidler

 • zAdgang til op til 75 redigerbare og tværfaglige undervisningsoplæg med lærervejledning
 • zFokus på centrale overordnede begreber
 • zUnilogin for lærere og elever
 • zVurdering af eleven både individuelt og kollektivt
 • z Udvikling af fremtidens kompetencer
 • zAlle undervisningsoplæg anvender fremtidsrettet teknologi for at skabe interaktion mellem lærer og elever og elever indbyrdes på en motiverende måde
 • zAdgang til produktionsressourcer med lærervejledning, hvor eleverne blandt andet kan lave egne bøger, film præsentationer mm.
Learnlab why to buy

LEARNLAB GIVER DIG

 • zFokus på fremtidens kompetencer
 • z Аktive elever i deres egen læreproces
 • Formativ evaluering

Fokus på centrale begreber

Undervisningsoplæggene er konstrueret sådan, at eleverne gradvis opdager de centrale begreber og ideene ved at fokusere på virkelighedsnære problemstilinger som fx: demokrati og medborgerskab, livsmestring, sundhed, relationer, bæredygtighed, retfærdighed, teknologiforståelse og digitale færdigheder.

Hvis læreren ønsker at arbejde med ét af begreberne med elevene, findes der en række undervisningsoplæg at vælge mellem. Undervisningsoplæggene er meget fleksible og præsenteres som labs, hvor læreren selv kan justere, ændre og tilføje, som det ønskes. Opgaverne er som hovedregel åbne og problemløsende. Der anbefales en rækkefølge med stigende progression, men læreren kan frit vælge ud fra behov. Alle ressourcer i læremidlet er let tilgængelige via venstremenuen på søg-siden.

Alle undervisningsoplæg kan knyttes til de tværgående temaer i Fælles Mål; demokrati og fællesskab, pædagogik og didaktik og undervisningsmiljø og læringsfællesskaber.

Aktive elever og fokus på læringsfællesskaber

Teknologien i LearnLabs læringsværktøj lægger stor vægt på fælles og aktiv læring. Det faglige indhold præsenteres som interaktive opgaver på måder, der øger engagementet. Eleverne kobler sig på forløbet med sin smartphone, tablet eller laptop og får flere muligheder for at give udtryk for reaktioner, spørgsmål og refleksioner undervejs i mødet med en idé. Læreren kan bygge videre på elevernes indspil og forslag og flytte læringen videre i en ønsket retning sammen med eleverne. Ved at stimulere til undring og udforsking engageres eleverne til at være producenter af ny viden i stedet for konsumenter.

Vores grundidé er at udvikle digitale læremidler, som styrker læringsfællesskabet. Dette er ikke læremidlet for dig, hvis du ønsker undervisningsoplæg, hvor eleverne sidder hver for sig og løser opgaver med prædefinerede rigtige og forkerte svar. Teknologien som benyttes giver læreren mulighed for at inddele eleverne i grupper, hvor eleverne som gruppe må arbejde sammen og finde frem til en fælles løsning. De skal selv opleve, at de løser fremtidens udfordringer sammen.

Læremidlet lægger vægt på elevernes egenaktivitet. Mange af oplæggene inkluderer elevenes egne forslag, hvor eleverne kan vurdere for og imod, finde frem til mulige konsekvenser og vise det for hinanden. Elevene møder varierede faglige udtryksformer både gennem skrevne ord og begreber, men også gennem billeder, figurer og film.

Unilogin og formativ evaluering

Når du køber læremidlet får du også adgang til Unilogin for elever og lærere. Læremidlet er bygget op, så du kan samle vurderingsinformation både på gruppe- og individniveau.

Vurderingen inneholder information om elevernes aktivitet i forløbet samt kvaliteten af elevernes produktion. Dette giver læreren mulighed for at samle formative vurderingsspor, både i forhold til eleverne, men også i hvilken grad undervisningsforløbet fungerede efter hensigten.

Learnlab