21 cc Survey

Learnlab puzzle icon Kombinerer bløde data med hårde data på en ny måde
Learnlab group icon Producerer relevante data til brug for skolens udvikling
Learnlab group icon Understøtter et bredt læringsbegreb og fremmer 21 century skills
Learnlab group icon Inddrager eleverne
Learnlab illustration
Learnlab

Data i skolen er ikke kun karakterer, PISA og nationale test, som har svært ved at indfange et bredere kompetencebegreb og dermed kompetencer, der rækker ind i fremtiden - 21 cc skills. Hvordan understøttes arbejdet med 21 cc skills i skolen og hvordan kan det måles? Hvordan fremmes det i skolen? LearnLab tilbyder gennem 21 cc survey, en netbaseret undersøgelse, den enkelte skole gennemfører blandt alle skolens elever, et svar på dette.

z

Med i pakken får du:

21 cc survey

 • zAdgang til at arbejde datainformeret med 21 cc skills
 • zMulighed for at kvantificere bløde data
 • zInddragelse af eleverne i udvikingen af skolen
 • zAdgang til netbaseret elevundersøgelse to gange årligt, der hviler på: Pædagogisk forskning og tilknytning af verdens førende uddannelsesforskere, organisationsforskning og – udvikling, evidensbaseret praksis og professionsudvikling og forståelse af forandrings- og kvalitetsledelse
 • zBrug af Unilogin for alle involverede
 • zEt bredt og kvalificeret grundlag for skolens udvikling
Learnlab why to buy

LEARNLAB GIVER DIG MED 21 cc SURVEY

 • zDet eneste værktøj, der videnskabeligt valideret kvantificerer de bløde kompetencer - 21 cc skills
 • z Aktive elever i processen
 • z Enestående mulighed for at lave skoleudvikling baseret på en kombination af kvantitative og kvalitative data
 • z21 cc skills som udviklingsparameter