Deep Learning Society

Learnlab head think icon Inspiration fra internationale forskere
Learnlab head think icon Netværk med andre danske og norske kommuner
Learnlab illustration
Learnlab

Vil din kommune være med i et samarbejde med LearnLab, hvor vi arbejder sammen om at udvikle pædagogik, teknologi og skoleledelse? Målet med Deep Learning Society (DLS) er at stimulere til en undervisning som i endnu højere grad lægger vægt på kreativitet, åbne spørgsmål, tid til at tænke, aktive elever, kort sagt: dybere læring der understøtter udviklingan af 21 cc skills

z

DEEP Learning Society

Som deltager i Deep Learning Society får du

 • zVejledning, eksempler og deling mellem kommuner på følgende temaer:
  • zLærende netværk i egen kommune
  • zLærende møder
  • zObservation af undervisning
  • zProfessionsunderstøttende ledelse
  • zUdvikling af kommunale planer og strategier
  • zKommunikation med det politiske niveau
  • zImplementering af udviklingsplaner
  • zPlanlægning og udvikling af konkrete undervisningsoplæg
Learnlab why to buy

I DLS modelleres fremtidsrettet anvendelse af teknologi i undervisningen og i lærende møder.

Professionsudvikling på alle niveauer

Målet med DLS er at udvikle en fremtidsrettet pedagogisk praksis, nye lederkompetencer og ejerstrategier samt konkrete måder at arbejde med udvikling af 21 cc skills og dybere læring.

Vores pædagogiske udgangspunkt er progressiv pædagogik, hvor vi viderefører det bedste af John Deweys og Erling Lars Dales filosofi. I DLS vil kommunerne få tilpasset vejledning baseret på kommunens behov.

Learnlab

Flere kommuner deltager allerede

LearnLab har i flere år ledet netværket Deep Learning Society (DLS), hvor en række kommuner deltager. Der er udviklet interaktive læringsverktøjer for at videreudvikle skoleledelse og kommunal ledelse, med vægt på temaer som mål og strategi, kompetenceudvikling og kvalitet, opfølgning på skoler og dsgtilbud, netværk og tillid.

Samarbejde med internationale forskere

I DLS vil vi lære af tiltag og metoder som benyttes i nogen af verdens bedste uddannelsesssystemer. LearnLab er, sammen med professor Andy Hargreaves, initiativtager til Atlantic Rim Collaboratory (ARC), hvor 10 uddannelsesssystemer sammen udforsker mulighederne for at udvikle en uddannelsespolitik som indtænker et bredere uddannelsesperspektiv. ARC ønsker at flytte fokus fra prøver og test til at forberede eleverne på livet (www.atrico.org). Dette er perspektiver som benyttes aktivt i arbejdet i DLS.

Learnlab