LearnLabs digitale ressurser

LearnLab tilbyr digitale ressurser med kvalitetssikret innhold, ferdig strukturert og klart til bruk. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til refleksjoner, aktivering av deltagere, dypere læring og forståelse.

Bli med i Deep Learning Society

LearnLab samarbeider med en internasjonal forskergruppe og en rekke kommuner, der vi forbereder skolene på Fagfornyelsen. Sammen arbeider vi konkret med dybdelæring, både for elever, lærere og ledere. Ta kontakt her hvis det er interessant for din kommune.

Learnlab devices illustration

Læremiddelpakke for Samfunnsfag 1.-4.trinn

Les mer z

Læremiddelpakke for Samfunnsfag 5.-7.trinn

Les mer z

Læremiddelpakke for Samfunnsfag 8.-10.trinn

Les mer z

Digitale ressurser for Skoleledelse

Les mer z

Digitale ressurser for Kommunal ledelse

Les mer z

Deep Learning Society

Les mer z