"Create and engage, enable the future "

Gi alle elever tilgang til fremtidens læring nå!

LearnLab tilbyr gratis og innovative digitale ressurser for utdanning, med støtte fra Utdanningsdirektoratet og Innovasjon Norge. Vår visjon er å bidra til å gi alle elever lik tilgang til innhold som er relevant for egen livssituasjon og lokal og global tilhørighet. Vi ønsker å spille en nøkkelrolle i å endre utdanningssystemer over hele verden gjennom å fremme inkludering, livsmestring, demokrati og menneskerettigheter for alle elever.

CREATE AND ENGAGE – ENABLE THE FUTURE

Unge i dag vokser opp i en kompleks og raskt skiftende verden, med utfordringer knyttet til miljø og bærekraftighet, psykisk helse og økende grad av sosiale ulikheter. For å møte disse utfordringene trenger vi kreativitet, engasjement, kritisk tenkning, refleksjon, samarbeid og et globalt tankesett for fremtidens borgere. LearnLab er basert på progressiv pedagogisk tenkning og forskning, og er laget spesielt for å møte behovet for fremtidens kompetanse. Ved å tilrettelegge for dybdelæring og oppdagelsen av nye begreper kan man ruste de som skal lære til å forandre verden til det bedre.

ET DIGITALT LÆRINGSLABORATORIUM

LearnLab består av en unik sammensetning av verktøy og innhold som er designet for å være engasjerende, morsomt og interaktivt, samtidig som det gir lærere innsikt i nye vurderingsformer. Ved å bruke de ulike interaktive oppgavene kan hver LearnLab-økt tilpasses spesifikk begrepslæring eller læringsmål. Deltagerne visualiserer, samarbeider, kommuniserer og utforsker temaer og begreper på en engasjerende måte i hver LearnLab-økt.

ELEVER SKAL VÆRE PRODUSENTER, IKKE KONSUMENTER

Når utdanning nå forandrer seg fra den tradisjonelle funksjonen som informasjonsformidlende til å fokusere på å fasilitere og veilede de som skal lære, må vi også endre verktøyene og metodene vi bruker i læringsprosessen. Dette er den underliggende ideen bak utformingen av LearnLab, hvor elevene aktiviseres og deltar både verbalt og gjennom sine telefoner, nettbrett eller datamaskiner.

KOLLEKTIV LÆRING

Vi lærer best i fellesskap, derfor er kollektiv læring LearnLabs hovedfokus. LearnLab er designet for samarbeid, problemløsning og å tenke utenfor boksen. Gjennom å jobbe i grupper og skape sammen, kan elevene utvikle og styrke sine sosiale ferdigheter og samarbeidsevne.