Delta i en Læringsøkt

Skap og engasjer – møt fremtiden

For å løse nye utfordringer i en omskiftelig verden trenger vi kreativitet, engasjement, kritisk tenkning og et globalt tenkesett for fremtidens borgere. Vi i LearnLab mener at for å få til dette må vi legge til rette for dypere læring. Vi har derfor laget et interaktivt læringsverktøy som er designet for å stille åpne spørsmål der vi samarbeider om å reflektere og diskutere for å skape ny kunnskap.

Et digitalt læringslaboratorium

LearnLab består av en unik sammensetning av teknologi for morsom, interaktiv og kollektiv læring. Teknologien gir muligheter for å visualisere, samarbeide og utforske temaer på nye og spennende måter, og gir innsikt i nye måter å vurdere på. Læringsverktøyet er fleksibelt og gir rom for å endre en økt underveis og å gå i dybden på temaer etter hvert som de dukker opp.

Aktiv deltagelse

De som lærer skal være produsenter av kunnskap, ikke konsumenter. LearnLab er designet for at deltagerne skal kunne produsere eget innhold og være aktive i egen læring. Du kan velge mellom varierte og interaktive oppgaver som aktiverer og engasjerer deltakerne og kombinere disse som du selv ønsker. De som skal lære deltar verbalt og med sin telefon, nettbrett eller PC.

Kollektiv læring

Man lærer best i fellesskap, og LearnLab er laget for å fokusere på læring på gruppenivå. Funksjonene er laget slik at deltagerne som en gruppe samarbeider og produserer innhold sammen. Flere av de interaktive oppgavene du kan velge mellom har funksjoner for å dele deltagerne i grupper for å løse oppgaver. Dette gir både faglig og sosial læring, samt muligheter for å utvikle samarbeidsevner.

LabStat™ gir deg innsikt

Vi ønsker å fremme et helhetlig syn på kunnskap som inkluderer både sosial forståelse, fagforståelse og fokus på viktige begreper. Dette er dypere læring som skjer over tid. LearnLab vil hjelpe til med å vurdere og dokumentere dypere læring, og har utviklet LabStat™ som et verktøy for underveisvurdering. Etter å ha gjennomført en økt har du muligheten til å få ut data som gir deg innsikt i engasjementet og kvaliteten på det som er produsert, både på individ- og gruppenivå.