Hva er dybdelæring?

Dybdelæring dreier seg om å forberede elevene på endringene i samfunnet, arbeidslivet og privatlivet, gjennom å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger. LearnLab er designet spesielt for å tilrettelegge for dybdelæring ved å bygge på pedagogisk forskning og teori

Se kjennetegnene her
Learnlab

Hva er viktig i dybdelæring:

Å mestre ferdigheter og fagbegreper

Kritisk tenkning

Samarbeid

Problemløsning

God kommunikasjon

Kontinuerlig læring(lære å lære)

Et lærende tenkesett

Å se sammenhenger mellom fagområder

Refleksjon

Det er stor forskjell på å tilegne seg fakta og tilegne seg begreper.

I stedet for at elevene husker og repeterer informasjon, blir de utfordret til å sette ord på sin tenkning og anvende den i kjente og ukjente situasjoner. I tillegg lærer de å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.