LearnLabs digitale læringsinnhold

Det er gratis å bruke CoLab til å lage egne interaktive læringsopplegg.

LeanLab lisens - Hva får du?

LearnLab tilbyr digitale læringsressurser med kvalitetssikret innhold, ferdig strukturert og klart til bruk. Her får du fleksibelt, interaktivt innhold som legger opp til kollektive refleksjoner, aktivering av deltagere, utforsking, dybdelæring og forståelse. Selv om alle læringsressurser er klare til bruk, kan du selv redigere og tilpasse dem til lokale forhold. Dette kan du gjøre i forkant, eller sammen med deltakerne underveis i økten.

Kontakt oss for mer informasjon.

Learnlab devices illustration

LearnLab 1.-4.trinn

Les mer z

LearnLab 5.-7.trinn

Les mer z

LearnLab 8.-10.trinn

Les mer z

Vg1 salg service og reiseliv

Les mer z

LearnLab VGS

Les mer z

LearnLab ISK

Les mer z

LearnLab markedsføring og ledelse
(ML1 og ML2)

Les mer z

LearnLab entrepenørskap og bedriftsutvikling (EBU1 og EBU2)

Les mer z

Digitale ressurser for Skoleledelse

Les mer z

Digitale ressurser for Kommunal ledelse

Les mer z