Organisasjonslisens LearnLab

enterprise licence image

Opplever du at kurs og presentasjoner i din organisasjon preges av at det er få personer som prater mye, mens de andres meninger ikke kommer fram? Hender det at kursleder stiller spørsmål til alle, og det er kun få som responderer? Ønsker du at meningene til alle i organisasjonen skal danne utgangspunkt for læring, fremtidige valg og beslutninger?

Gjør din organisasjon i stand til å bli en digitalt lærende organisasjon 😊

Konverter dine analoge eller digitale prosesser og innhold til fremtidsrettete kollektive digitale interaksjoner!!

Med organisasjonslisens på Learnlab kan du gjøre din organisasjon i stand til å lage motiverende kurs, møter eller konferanser der deltagerne sammen finner løsninger og reflekterer over komplekse dilemmaer.

Lisensen er tilpasset organisasjoner som skal lage motiverende interaktive kurs. Disse digitale ressursene er interaktive læringsøkter der kursdeltagerne selv skal kunne samarbeide og oppdage sentrale begreper. De interaktive funksjonene og oppbygningen av læringsøktene er utviklet for å inkludere deltagerne i egen læring. Disse læringsøktene kan også gjennomføres som fjernundervisning, eller som en miks av at noen møtes og sitter sammen, mens resten er spredt ut over ulike lokasjoner.

Deltagerne kan se hverandres produksjon, forslag og innspill. På denne måten kan deltagerne delta i kollektiv begrepsutvikling der de ser hva de andre tenker.

Organisasjonen får også tilgang til et eget nettverk med innhold som ønskes delt med alle i organisasjonen, eller delt med kunder og samarbeidspartnere.

Organisasjonslisens på Learnlab kan også inkludere veiledning i det å fasilitere interaktive kurs. Hvis dere bestiller denne tjenesten får dere en fast pedagog i LearnLab som kontakt og kan kommunisere direkte med denne veilederen for å utvikle interaktive kurs/møter for å skape lærende organisasjoner. Vi holder også kurs i pedagogisk bruk av IKT til progressiv, pedagogisk læring.

Organisasjonslisens på Learnlab kan også inkludere veiledning i å lage innhold til internt bruk, eller innhold som din organisasjon ønsker å selge eller gi bort til andre. Denne tjenesten inkluderer å benytte LearnLabs forfatterverktøy til å lage interaktiv læring for kollektiv produksjon og deling.

LearnLabs organisasjonslisens inneholder:

 1. Inntil 20 egne nettverk for din organisasjon der dine medarbeidere kan dele eksempler på gode møter, kurs og konferanser.
 2. Ubegrenset adgang for dine medarbeidere til å lage og lagre opplegg på LearnLab
 3. Web-kurs for dine interne fasilitatorer (kurset fokuserer både på hva som er gode spørsmål pedagogisk og hvordan bruke LearnLab.)
 4. Tilbakemelding interaksjoner i 5 møter, kurs eller konferanser
 5. Data på bruk og antall interaksjoner
 6. Prioritert support

Tilleggstjenester:

 1. Veiledning i det å fasilitere interaktive møter, kurs og konferanser
 2. Støtte til det å arrangere interaktive møter, kurs og konferanser
 3. Veiledning i å lage innhold til internt bruk eller innhold som din organisasjon ønsker å selge eller gi bort til andre
 4. Produksjon av innhold til internt bruk eller innhold som din organisasjon ønsker å selge eller gi bort til andre
 5. Konvertering av analogt innhold eller digitalt innhold uten interaksjon til kollektivt interaktivt innhold

LearnLab følger Norsk/EU GDPR regler og alle data lagres på AWS-servere i Irland.

For mer informasjon eller tilbud på organisasjonslisens kontakt: yngve@learnlab.net