Meld deg på vårens digitale samlinger!

z 25 November 2020

Meld deg på vårens digitale samlinger

Ønsker du å være en aktiv deltaker på innovative konferanser om skole, utdanning og pedagogikk? Meld deg på vårens digitale samlinger som kan endre din skole fra bra til best!
Meld deg på vårens digitale samlinger

Deep Learning Society- Skolelederløpet og Lærerløpet Vår-2021

Learnlab inviterer deg til å bli med i Deep Learning Society (DLS). Her møter du andre dyktige ledere, lærere og inspirerende fagfolk med spennende perspektiver på utdanning. DLS er initiert av Learnlab, som også er grunnlegger av Atlantic Rim Collaboratory (ARC), sammen med professor Andy Hargreaves.

Tradisjonelle konferanser med foredrag har vist seg å ha liten verdi utover det sosiale. Mange dyktige lærere peker også på at det oppleves både slitsomt og ensomt å delta på tradisjonelle digitale konferanser.

Det blir derfor mye deltakeraktivitet på vårens digitale DLS-samlinger, når vi kombinerer de beste ideene fra progressiv pedagogikk med læringsfremmende bruk av digital teknologi. LearnLab bruker det internasjonalt anerkjente verktøyet CoLab, og aktive deltakere knytter refleksjoner til erfaringer, deler med hverandre og sammen videreutvikles forslag, ideer og innspill. Du får en unik mulighet til å snakke med likesinnede og eksperter om viktige temaer som er aktuelle for å realisere LK20.

Påmelding:

Skolelederløpet

Skolederløpet hadde en forsmak med Michael Fullan i november og fortsetter i januar-21 med fem samlinger frem til juni-21.

Meld deg på Skolelelederløpet Vår-2021 her.

Program for skolelederløpet

Meld deg på vårens digitale samlinger

Kopi av invitasjon finner du her


Lærerløpet

Lærerløpet starter opp i januar-21, og det blir en samling i måneden frem til juni-21.

Meld deg på Skolelelederløpet Vår-2021 her.

Program for lærerløpet:

Meld deg på vårens digitale samlinger

Kopi av invitasjon finner du her