Opplæring og kurs

Bærekraftig opplæring for å oppnå høy kvalitet, uavhengig av hvor man fysisk befinner seg.

professional development image

Kultur og tankesett er blant de mest utfordrende hindrene når man skal skape fremtidsrettet læring. Vi i LearnLab kan tilby en unik helhetlig tilnærming til opplæring av lærere og støtte til skoleeiere og skoleledere. Ved hensiktsmessig bruk av digitale verktøy og med riktig fokus på dybdelæring, elevaktivitet og elevenes læringsprosesser skaper vi et solid grunnlag for videre utvikling.

Elever blir utfordret til å konkretisere sin tenkning og anvende denne i kjente og ukjente situasjoner, i motsetning til å pugge og gjenta informasjon. Elever læres opp til å arbeide selvstendig og sammen med andre. LearnLabs produkter og innhold er designet for å fremme kollektiv refleksjon, aktivering av deltakere, utforskning, refleksjon, dybdelæring og forståelse.

Utvalgte tilbud
Kurs og opplæring
high quality labs icon

Introduksjon til bruk av våre høykvalitets-lab'er

Denne lærertreningen gir en praktisk introduksjon til bruk av vår samling av over 1000 lab'er som er klare til bruk. Disse fleksible og interaktive lab'ene er designet for kollektiv refleksjon, aktivering av deltakere, utforsking, refleksjon, dybdelæring og forståelse.

deep learning icon

Lær hvordan du kan bruke våre digitale verktøy for å fremme dybdelæring

Introduksjon til bruk av våre engasjerende digitale verktøy for innholdsproduksjon og kompetanseutvikling. Dette kurset gir lærere og elever en praktisk innføring i hvordan man utformer eget innhold og legger til rette for prosesser som fremmer dybdelæring. Dette gjøres ved bruk av de digitale verktøyene som er tilgjengelige i LearnLabs økosystem. Våre kurs kombinerer den tekniske gjennomgangen med et pedagogisk tankesett som kan fremme de digitale verktøyenes potensial.

digital tolls for teachers and students icon

Digitale verktøy for lærere og elever

I tillegg til våre egne digitale verktøykasser, tilbyr LearnLab kurs i teknisk og didaktisk bruk av kommunens valgte digitalpedagogiske økosystem. Våre dyktige sertifiserte pedagoger tilbyr opplæring i iPad og tilhørende apper, Windows PC'er med Microsoft 365 og Teams for bruk i undervisning, Chromebooks og Google Suite for undervisning. Vi tilbyr også kurs og opplæring i koding, skaperverksted og spillbasert læring.

Leadership support and other processes
facilitator training icon

Fasilitatorkurs

I et samfunn i rask endring kreves nyskapende tilnærminger til undervisning og læring. I LearnLab fokuserer vi på viktigheten av å fremme elevaktivitet for dybdelæring, arbeid med ferdigheter og tverrfaglig kompetanse. Dette kurset tilbyr ledere og lærere ferdigheter som er nødvendige for å bevege seg bort fra tradisjonelle klasserom til progressiv pedagogikk som passer det 21. århundre. Fokus i kurset er på effektiv formidling, oppgavedesign, differensiering, evne til å motivere, samt formativ vurderingspraksis.

Bespoke professional development icon

Skreddersydde kurs og prosesser

I tillegg til opplæring i fasilitering og verktøyspesifikke kurs, tilbyr vi et bredt utvalg av prosesser basert på de spesifikke behovene til organisasjonen. Noen eksempler på skreddersydde leveranser:

  • arrow_forward_ios Effektive møter, planlegging og nettverk
  • arrow_forward_ios Lederskapsmøter og nettverk
  • arrow_forward_ios Møter for ansatte og nettverk
  • arrow_forward_ios Foreldremøter
  • arrow_forward_ios Planleggingsdager
  • arrow_forward_ios Seminarer
  • arrow_forward_ios Strategisk planlegging for utvikling av prosjekter, bl.a. digitalisering
  • arrow_forward_ios Digital vurdering og GDPR
  • arrow_forward_ios Helhetlige endringer av digitale løsninger
Effective and engaging meetings icon

Effektive og engasjerende møter

Vi tilbyr nå et nyskapende interaktivt konsept for å støtte organisasjoners evne til å få det meste ut av både fysiske og virtuelle møter. Vårt digitale verktøy CoLab består av en unik samling av funksjoner som er designet for å engasjere, jobbe sammen med, og involvere møtedeltakere interaktivt. Samtidig gir verktøyet organisasjonen en unik innsikt i hva som kommer ut av alle de ulike møtene og utviklingsprosessene som gjennomføres. Hvert CoLab-kurs kan benyttes til å skape interaktive oppgaver, til å passe en rekke kontekster som konferanser, kursserier, møter og andre aktiviteter. Ved å benytte CoLab kan deltakere i seansen som gjennomføres få mulighet til å visualisere, samarbeide, kommunisere og gå i dybden, og utforske begreper og temaer på en engasjerende måte.

Effective and engaging meetings icon

Lær hvordan du kan bruke CoLab til å aktivisere og engasjere deltakere i fysiske og virtuelle samlinger.

Vi støtter deg i arbeidet med å digitalisere ditt innhold og vi kan bidra til å strukturere rammene rundt utviklingen av digitalt innhold for å nå målgruppe og hensikt. LearnLab kan støtte deg i arbeidet med å skape fantastiske interaktive presentasjoner som virkelig engasjerer dine deltakere fra første minutt.