var localizationService = ServiceLocator.Current.GetInstance();

Nyheter

z 17 januar 2020

Vi har gleden av å annonsere at LearnLab har inngått et partnerskap med Moroccan Center for Civic Education og stiftelsen IMTEC.

les mer z
z 8 november 2019

Etter flere års arbeid med digital utvikling i skolen har jeg selv sett store endringer og fått mange tilbakemeldinger, både fra elever og lærere, om hvordan digitaliseringen endrer skolehverdagen deres. Når man innfører et digitalt verktøy, skjer det noe med hele strukturen i klasserommet. Hva er det som gjør dette, og hvorfor?

les mer z
z 28 oktober 2019

Hvilke spørsmål bør du stille for å fremme dypere læring i undervisningen? Her er eksempler på spørsmål som fremmer ulike kompetanser hos elevene. En god undervisning balanserer mellom slike typer spørsmål.

les mer z
z 20 oktober 2019

Læringsverktøyet LearnLab er skapt for å fremme begrepslæring og dypere læring, men hva er det man skal se etter i praksis for å finne ut om dypere læring faktisk finner sted?

les mer z
z 7 oktober 2019

Noen tanker og tips fra Pål Berglund, lærer på 7.trinn og innholdsskaper for LearnLab.

les mer z
z 7 oktober 2019

LearnLab tilbyr gratis digitale læringsressurser hvor du kan skape og dele interaktive læringsøkter. Du har kanskje lurt på hvorfor vi har utviklet en teknologi for så å gi den bort gratis? Det er fordi vi har fått tildelt støtte fra Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å skape fremtidsrettet utdanningsteknologi.

les mer z
z 7 oktober 2019

Med match steget kan elevene oppdage sammenhenger mellom begreper på en morsom og engasjerende måte. Match er et spillbasert steg hvor elevene både kan samarbeide eller jobbe hver for seg med å finne ut hva som hører sammen, og på denne måten utvikle forståelse og oppdage nye begreper og sammenhenger.

les mer z