var localizationService = ServiceLocator.Current.GetInstance();

Nyheter

z 27 mai 2020

LearnLab er på listen over digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte gjennom “Den teknologiske skolesekken". Søk på Utdanningsdirektoratets hjemmesider og få opptil 94 kr per elev.

les mer z
z 11 mai 2020

På søndag er det 17.mai. LearnLab presenterer labs som du kan bruke sammen med elevene dine for å reflektere over grunnlovsdagen.

les mer z
z 7 mai 2020

Nå finner du LearnLab på Skolon! Alle som bruker Skolon kan nå kjøpe og administrere sine LearnLab-lisenser gjennom Skolon-plattformen.

les mer z
z 3 mai 2020

På fredag er det 8.mai. LearnLab presenterer labs som du kan bruke sammen med elevene dine for å reflektere over frigjøringen av Norge for 75 år siden.

les mer z
z 18 april 2020

I lisensversjonen av LearnLab publiserer vi jevnlig nye ressurser. Lyst til å teste ut noen nye læringsopplegg med dine elever? Våre nyeste digitale ressursern gir deg muligheten til å jobbe med begrepene samhold og solidaritet i dagens kontekst.

les mer z
z 28 mars 2020

Alle skoler har gjort en kjempeinnsats for å legge om til hjemmeundervisning den siste tiden og det er mange måter å gjøre det på. Vi har samlet noen tips til gjennomføring basert på tilbakemeldinger og erfaringer fra lærere.

les mer z
z 20 mars 2020

Her er en oversikt over de ulike stegene man kan velge å bruke for å stille interaktive spørsmål i LearnLab, og en liten forklaring både på hvordan man kan bruke steget på en pedagogisk måte, og hvordan stegene kan fremme dybdelæring hos elevene.

les mer z
z 19 mars 2020

Nye læringsverktøy er alltid utfordrende å lære seg, så derfor ønsker vi her å gi en kort innføring i hvordan man bruker LearnLab!

les mer z
z 17 mars 2020

Med LearnLabs digitale læringsverktøy kan lærere legge til rette for god hjemmeundervisning, og samtidig arbeide videre med sentrale begreper i Fagfornyelsen. LearnLab vil legge ut nye digitale læringsøkter hver uke fremover. Gå til søk-siden for å finne ressurser som kan passe for din undervisning.

les mer z
z 16 mars 2020

At skolene nå er stengt betyr i praksis at klasseromsundervisningen går over til å bli fjernundervisning. For mange elever og lærere betyr dette at undervisningen flyttes til digitale læringsplattformer. Med LearnLab er det likevel fortsatt mulig å la elevene samarbeide og delta i felles refleksjoner. De kan også samarbeide med andre i familien om det passer.

les mer z
z 17 januar 2020

Vi har gleden av å annonsere at LearnLab har inngått et partnerskap med Moroccan Center for Civic Education og stiftelsen IMTEC.

les mer z
z 8 november 2019

Etter flere års arbeid med digital utvikling i skolen har jeg selv sett store endringer og fått mange tilbakemeldinger, både fra elever og lærere, om hvordan digitaliseringen endrer skolehverdagen deres. Når man innfører et digitalt verktøy, skjer det noe med hele strukturen i klasserommet. Hva er det som gjør dette, og hvorfor?

les mer z
z 28 oktober 2019

Hvilke spørsmål bør du stille for å fremme dypere læring i undervisningen? Her er eksempler på spørsmål som fremmer ulike kompetanser hos elevene. En god undervisning balanserer mellom slike typer spørsmål.

les mer z
z 20 oktober 2019

Læringsverktøyet LearnLab er skapt for å fremme begrepslæring og dypere læring, men hva er det man skal se etter i praksis for å finne ut om dypere læring faktisk finner sted?

les mer z
z 7 oktober 2019

Noen tanker og tips fra Pål Berglund, lærer på 7.trinn og innholdsskaper for LearnLab.

les mer z
z 7 oktober 2019

LearnLab tilbyr gratis digitale læringsressurser hvor du kan skape og dele interaktive læringsøkter. Du har kanskje lurt på hvorfor vi har utviklet en teknologi for så å gi den bort gratis? Det er fordi vi har fått tildelt støtte fra Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å skape fremtidsrettet utdanningsteknologi.

les mer z
z 7 oktober 2019

Med match steget kan elevene oppdage sammenhenger mellom begreper på en morsom og engasjerende måte. Match er et spillbasert steg hvor elevene både kan samarbeide eller jobbe hver for seg med å finne ut hva som hører sammen, og på denne måten utvikle forståelse og oppdage nye begreper og sammenhenger.

les mer z