var localizationService = ServiceLocator.Current.GetInstance();

Nyheter

z 8 november 2019

Etter flere års arbeid med digital utvikling i skolen har jeg selv sett store endringer og fått mange tilbakemeldinger, både fra elever og lærere, om hvordan digitaliseringen endrer skolehverdagen deres. Når man innfører et digitalt verktøy, skjer det noe med hele strukturen i klasserommet. Hva er det som gjør dette, og hvorfor?

read more z
z 28 oktober 2019

Hvilke spørsmål bør du stille for å fremme dypere læring i undervisningen? Her er eksempler på spørsmål som fremmer ulike kompetanser hos elevene. En god undervisning balanserer mellom slike typer spørsmål.

read more z
z 20 oktober 2019

Læringsverktøyet LearnLab er skapt for å fremme begrepslæring og dypere læring, men hva er det man skal se etter i praksis for å finne ut om dypere læring faktisk finner sted?

read more z
z 7 oktober 2019

Noen tanker og tips fra Pål Berglund, lærer på 7.trinn og innholdsskaper for LearnLab.

read more z
z 7 oktober 2019

LearnLab tilbyr gratis digitale læringsressurser hvor du kan skape og dele interaktive læringsøkter. Du har kanskje lurt på hvorfor vi har utviklet en teknologi for så å gi den bort gratis? Det er fordi vi har fått tildelt støtte fra Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å skape fremtidsrettet utdanningsteknologi.

read more z
z 7 oktober 2019

Med match steget kan elevene oppdage sammenhenger mellom begreper på en morsom og engasjerende måte. Match er et spillbasert steg hvor elevene både kan samarbeide eller jobbe hver for seg med å finne ut hva som hører sammen, og på denne måten utvikle forståelse og oppdage nye begreper og sammenhenger.

read more z