Nyheter

boy digital learning
z 14 April 2021

Et bærende element i LK20 er ambisjonen om mer dybdelæring for elevene våre. Vurderingsforskriften er også nylig justert for å støtte opp om dette viktige og positive endringsarbeidet. Vi i LearnLab tar konsekvensene av dette i vårt digitale økosystem.

Idealab screen1
z 12 April 2021

I StoryLab og IdeaLab har elevene tilgang til å søke i tusenvis av symboler, figurer, bilder og videoer som er lov å gjenbruke. Læring skjer gjennom handlinger der elevene sammen utforsker og reflekterer med utgangspunkt i relevante begreper

Det er ingen hverdag mer
z 31 Mars 2021

Det er ingen tvil. Skolen i Norge har det siste året vært gjennom et jordskjelv. Det begynte med noen mindre bevegelser også før 12.mars 2020, men nå har vi virkelig blitt ristet på og dratt opp med røttene.

nvil-fagfornyelsen-fornye-skolen
z 04 February 2021

Svaret på det, er sannsynligvis et rungende tja! Læreplanen for Kunnskapsløftet 2020 risikerer nemlig å bli nok et dokument som havner et sted der det ikke hører hjemme: i en skuff i et skrivebord på landets mange skoler og kontorer.

news alt text
z 13 November 2020

Vi har relansert vår hjemmeside. LearnLab har vokst og fått opplæringsavdeling, nye applikasjoner og nytt innhold. Derfor har vi valgt å endre designet på vår nettside for å gjøre det enklere for deg å finne frem til både læringsverktøy, digitale ressurser og informasjonen du søker.

news alt text
z 13 November 2020

This autumn, LearnLab has hired two skilled educators: Elin Hofstad and Erlend Kobro. Both have a teacher background and a strong commitment to deep learning and using digital tools in the classroom to promote learning. Get to know them better here!

news alt text
z 01 september 2020

Vi har nå laget flere filmer for å gjøre det lettere for deg å bli kjent med LearnLab teknisk, og bli kjent med våre produkter, og hva som er det pedagogiske tankegodset bak våre ressurser.

news alt text
z 27 mai 2020

LearnLab er på listen over digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte gjennom “Den teknologiske skolesekken". Søk på Utdanningsdirektoratets hjemmesider og få opptil 94 kr per elev.

news alt text
z 11 mai 2020

På søndag er det 17.mai. LearnLab presenterer labs som du kan bruke sammen med elevene dine for å reflektere over grunnlovsdagen.

news alt text
z 7 mai 2020

Nå finner du LearnLab på Skolon! Alle som bruker Skolon kan nå kjøpe og administrere sine LearnLab-lisenser gjennom Skolon-plattformen.

news alt text
z 3 mai 2020

På fredag er det 8.mai. LearnLab presenterer labs som du kan bruke sammen med elevene dine for å reflektere over frigjøringen av Norge for 75 år siden.

news alt text
z 18 april 2020

I lisensversjonen av LearnLab publiserer vi jevnlig nye ressurser. Lyst til å teste ut noen nye læringsopplegg med dine elever? Våre nyeste digitale ressursern gir deg muligheten til å jobbe med begrepene samhold og solidaritet i dagens kontekst.

news alt text
z 28 mars 2020

Alle skoler har gjort en kjempeinnsats for å legge om til hjemmeundervisning den siste tiden og det er mange måter å gjøre det på. Vi har samlet noen tips til gjennomføring basert på tilbakemeldinger og erfaringer fra lærere.

news alt text
z 20 mars 2020

Her er en oversikt over de ulike stegene man kan velge å bruke for å stille interaktive spørsmål i LearnLab, og en liten forklaring både på hvordan man kan bruke steget på en pedagogisk måte, og hvordan stegene kan fremme dybdelæring hos elevene.

news alt text
z 19 mars 2020

Nye læringsverktøy er alltid utfordrende å lære seg, så derfor ønsker vi her å gi en kort innføring i hvordan man bruker LearnLab!

news alt text
z 17 mars 2020

Med LearnLabs digitale læringsverktøy kan lærere legge til rette for god hjemmeundervisning, og samtidig arbeide videre med sentrale begreper i Fagfornyelsen. LearnLab vil legge ut nye digitale læringsøkter hver uke fremover. Gå til søk-siden for å finne ressurser som kan passe for din undervisning.

news alt text
z 16 mars 2020

At skolene nå er stengt betyr i praksis at klasseromsundervisningen går over til å bli fjernundervisning. For mange elever og lærere betyr dette at undervisningen flyttes til digitale læringsplattformer. Med LearnLab er det likevel fortsatt mulig å la elevene samarbeide og delta i felles refleksjoner. De kan også samarbeide med andre i familien om det passer.

news alt text
z 17 januar 2020

Vi har gleden av å annonsere at LearnLab har inngått et partnerskap med Moroccan Center for Civic Education og stiftelsen IMTEC.

news alt text
z 8 november 2019

Etter flere års arbeid med digital utvikling i skolen har jeg selv sett store endringer og fått mange tilbakemeldinger, både fra elever og lærere, om hvordan digitaliseringen endrer skolehverdagen deres. Når man innfører et digitalt verktøy, skjer det noe med hele strukturen i klasserommet. Hva er det som gjør dette, og hvorfor?

news alt text
z 28 oktober 2019

Hvilke spørsmål bør du stille for å fremme dypere læring i undervisningen? Her er eksempler på spørsmål som fremmer ulike kompetanser hos elevene. En god undervisning balanserer mellom slike typer spørsmål.

news alt text
z 20 oktober 2019

Læringsverktøyet LearnLab er skapt for å fremme begrepslæring og dypere læring, men hva er det man skal se etter i praksis for å finne ut om dypere læring faktisk finner sted?

news alt text
z 7 oktober 2019

Noen tanker og tips fra Pål Berglund, lærer på 7.trinn og innholdsskaper for LearnLab.

news alt text
z 7 oktober 2019

LearnLab tilbyr gratis digitale læringsressurser hvor du kan skape og dele interaktive læringsøkter. Du har kanskje lurt på hvorfor vi har utviklet en teknologi for så å gi den bort gratis? Det er fordi vi har fått tildelt støtte fra Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å skape fremtidsrettet utdanningsteknologi.

news alt text
z 7 oktober 2019

Med match steget kan elevene oppdage sammenhenger mellom begreper på en morsom og engasjerende måte. Match er et spillbasert steg hvor elevene både kan samarbeide eller jobbe hver for seg med å finne ut hva som hører sammen, og på denne måten utvikle forståelse og oppdage nye begreper og sammenhenger.