LearnLab i Marokko

z 17 januar 2020

LearnLab i Marokko

Vi har gleden av å annonsere at LearnLab har inngått et partnerskap med Moroccan Center for Civic Education og stiftelsen IMTEC.
view of rooftops of a city in Morocco

Målet med partnerskapet er å tilby innovativ læringsteknologi i Marokko med et innhold som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Samarbeidet består også av opplæring av marokkanske ressurspersoner i bruk av teknologi i læringsprosesser, der elever, lærere, skoleledere og distriktsledere samarbeider på engasjerende og utforskende måter.   

Bilde av representanter fra IMTEC, MCCE og LearnLab

Moroccan Centre for Civic Education

Moroccan Centre for Civic Education er en uavhengig, ikke-statlig organisasjon. Siden organisasjonen ble grunnlagt i 2004, har de jobbet tett med statlige og ikke-statlige organisasjoner i seksten av atten regioner i Marokko. MCCEs formål er å trene og utdanne yngre generasjoner til å bli ansvarlige, vellykkede og aktive borgere som etterlever demokratiske prinsipper.

Stiftelsen IMTEC

Stiftelsen IMTEC er en uavhengig norsk stiftelse som jobber nasjonalt og internasjonalt med skole-, ledelse og organisasjonsutvikling. Et av IMTECs mål er å bidra til internasjonal skoleutvikling gjennom etablering og deltagelse i nettverk mellom organisasjoner, prosjekter og individer. Les mer om IMTEC her