Nye tilskudd i LearnLab-teamet

z 13 November 2020

Nye tilskudd i LearnLab-teamet

Denne høsten har LearnLab ansatt to dyktige pedagoger: Elin Hofstad og Erlend Kobro. Begge har lærer-bakgrunn og et brennende engasjement for pedagogikk og læringsfremmende bruk av digitale verktøy i klasserommet. Bli mer kjent med de her!
new design on learnlab.net

Elin Hofstad - Manager digital Learning

Elin er utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn og tar en mastergrad i digital læringsdesign ved siden av jobben i LearnLab. Fagbakgrunnen hennes er innen realfag og norsk, og hun har undervisningserfaring fra barneskole. Hun har jobbet som fyrtårnslærer i Bærumsskolen og er APLS-sertifisert.

Elin har de siste årene jobbet som veileder og kursholder innen læringsfremmende bruk av digital teknologi i skole og barnehage, og har besøkt mer enn 80 skoler og barnehager, fra København i sør til Longyearbyen i nord. Begynneropplæring og begrepslæring er tema hun brenner for, og hun er opptatt av å koble elevenes læring på verden rundt oss.

Elin har også erfaring som prosjektleder og teknisk ansvarlig for nasjonale og internasjonale konferanser som gjennomføres digitalt.

Erlend Kobro - Manager Digital Learning

Erlend har bakgrunn som lærer i en av Norges kanskje mest teknologirike skole-kommuner; Bærum. Siden 2014 har han jobbet med 1:1 i klasserommet på Vøyenenga skole, og har vært med på å utvikle prosjektet “Digital Skolehverdag” i Bærum kommune som fyrtårnslærer, kursholder for digitalpedagoger og som utviklingsleder på egen skole. De siste årene har han sertifisert seg som Apple-kursholder, blitt valgt ut som en av få Apple Distinguished Educators i Norge og Apple Professional Learning Specialists. Han er sertifisert som kursholder i pedagogisk bruk av både Microsoft 365 og Google Suite for Education.

Erlend har de siste 5 årene samarbeidet med en rekke store aktører innenfor kursing og opplæring før ansettelsen i LearnLab. Siden januar 2018 har han jobbet fulltid med lederutvikling, kompetanseheving og prosessledelse for skoler i både Norge og Sverige. Erlend er en populær foredragsholder, har forelest både nasjonalt og internasjonalt og gjennomfører hyppig workshops, inspirasjonsforedrag og kurs relatert til blant annet digitaldidaktikk og god bruk av digitale verktøy i skolen.

Erlend brenner først og fremst for en skole der elevens trivsel, motivasjon og mestring er i fokus, og hvor lærere har tilstrekkelig kompetanse og tilgjengelige verktøy til å gi elevene en variert og relevant opplæring.