Spørsmål for dypere læring

z 28 oktober 2019

Spørsmål for dypere læring

Hvilke spørsmål bør du stille for å fremme dypere læring i undervisningen? Her er eksempler på spørsmål som fremmer ulike kompetanser hos elevene. En god undervisning balanserer mellom slike typer spørsmål.
girl thinking

Dypere læring i praksis er å oppdage behovet for et begrep og deretter internalisere begrepet på en måte som varig endrer vår evne til å bruke begrepet til innovasjon eller problemløsning. Dette gjøres best ved bruk av undervisningsopplegg som er designet for å la elevene oppdage begreper og varig endre elevens mulighet til å benytte begrepet i ulike kontekster. Den beste måten en lærer kan utvikle dypere forståelse hos elevene på, er å være bevisst på hvilke spørsmål som stilles, hvilke begreper disse spørsmålene skal sette eleven i stand til å oppdage, og til sist hvilket innhold/bilder/virkemidler læreren skal benytte for å øke muligheten for at elever utvikler en dyp forståelse av begreper.

4 ulike kategorier av kunnskap, kompetanse og spørsmål som fremmer de

De siste årene har vi studert over 300 klasserom og drøftet med lærere hva som ligger i begrepet dypere læring og hvordan dette kan se ut i praksis. Ulike definisjoner på dypere læring tar ofte utgangspunkt i en forståelse av dypere læring som kunnskap som gradvis utvikles over tid og som kan anvendes på tvers av kontekster. Kanskje det viktigste er å legge til rette for en undervisning der eleven kan benytte kunnskaper og begreper til å løse komplekse problemer på kreative måter, sammen med andre.

Dette er tanken bak hvorfor vi har laget 11 forskjellige stegtyper i LearnLab. De ulike funksjonene og visuelle virkemidlene gjør det mulig å stille spørsmål og lage oppgaver som fremmer de ulike kompetansetypene.  

Les mer om kjennetegn på dypere læring her