Prøv det nyeste LearnLab steget

z 07 oktober 2019

Prøv det nyeste LearnLab steget

Med match steget kan elevene oppdage sammenhenger mellom begreper på en morsom og engasjerende måte. Match er et spillbasert steg hvor elevene både kan samarbeide eller jobbe hver for seg med å finne ut hva som hører sammen, og på denne måten utvikle forståelse og oppdage nye begreper og sammenhenger.
match content

Det nyeste av de 11 stegtypene som nå finnes i LearnLab gir deg muligheten til å legge inn enten bilder, tall eller tekst som representerer eller demonstrerer begreper og temaer som henger sammen. Du kan velge mellom å bruke 2 eller 3 begreper om gangen som hører sammen. Deltagerne får så muligheten til å finne sammenhengene på sine telefoner, nettbrett eller datamaskiner. Etterhvert som alle i gruppen har oppdaget en sammenheng, vil denne vises på presentasjons-skjermen.

Match steget har mange bruksområder. Muligheten for å bruke bilder gjør at steget også passer godt for de yngste elevene, så vel som de eldre. Match steget kan tilpasses til de fleste fag, og gir god visuell støtte til læringsprosessen samtidig som deltagerne aktiveres.  

Se video av hvordan du bruker match steget: