Nye medlemmer i LearnLab teamet

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Denne høsten ansatte LearnLab to dyktige pedagoger: Elin Hofstad og Erlend Kobro. Begge har lærerbakgrunn og et sterkt engasjement for dyp læring og verdien av digitale verktøy i klasserommet. Bli bedre kjent med dem her!

Elin Hofstad – Digital Learning Manager

Elin er utdannet grunnskolelærer med spesialisering i 1. til 7. trinn. Ved siden av jobben i LearnLab studerer hun til en mastergrad i digital læring. Hun har lærererfaring fra grunnskolen hvor hun har vært lærer i matematikk, naturfag og norsk. Elin har tidligere vært en del av Bærum kommunes lærertreningsprogram og er APLS-sertifisert.

De siste årene har Elin jobbet som leder og kursholder i bruken av digital teknologi for å fremme læring i skoler og barnehager. Hun har besøkt mer en 80 skoler og barnehager fra København i sør til Longyearbyen i nord. Elin brenner for grunnleggende læring og begrepslæring, og er engasjert for å koble elevenes læring til verden rundt oss.

Elin har også erfaring som prosjektleder og har vært teknisk ansvarlig for digitale, nasjonale og internasjonale konferanser.

Erlend Kobro – Digital Learning Manager

Erlend har bakgrunn som lærer i Bærum, en av kommunene som har kommet lengst i bruken av teknologi i skolen. Fra 2014 jobbet han med 1:1 teknologi i klasserommet ved Vøyenenga skole. Erlend har vært involvert i utviklingen av et lærerutdanningsprosjekt i Bærum kommune, vært kursleder for kurs om digital pedagogikk, og vært utviklingsleder på skolen hvor han jobbet som lærer. De siste årene har Erlend blitt sertifisert som Apple instruktør og blitt utvalgt som en av Norges få Apple Distinguished Educators og Apple Professional Learning Specialists. Han er også sertifisert som Master Trainer i bruken av Microsoft 365 for utdanning og sertifisert som Google Educator.

De siste 5 årene har Erlend samarbeidet med flere viktige aktører innenfor kurs og opplæring for lærere, før han ble ansatt hos LearnLab. Siden januar 2018 har han jobbet fulltid med lederutvikling, ferdighetsutvikling og prosessledelse for skoler i Norge og Sverige. Erlend er en populær kurs- og foredragsholder, og holder hyppige workshops, inspirerende foredrag og kurs – blant annet om digital didaktikk og digitale verktøy for utdanning.

Erlends lidenskap er skoler hvor elevenes trivsel, motivasjon, og mestring står i fokus – og hvor lærere har tilstrekkelig kompetanse og tilgjengelige verktøy for å gi elevene variert og relevant utdannelse.

More To Explore