LearnLabs digitale ressurser

LearnLab tilbyr digitale ressurser med kvalitetssikret innhold, ferdig strukturert og klart til bruk. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til refleksjoner, aktivering av deltagere, dypere læring og forståelse. 

LearnLab passer også utmerket til hjemmeundervisning. Dette læremidlet er godkjent av Utdanningsdirektoratet i støtteordningen den teknologiske skolesekken.

Bli med i Deep Learning Society

LearnLab samarbeider med en internasjonal forskergruppe og en rekke kommuner, der vi forbereder skolene på Fagfornyelsen. Sammen arbeider vi konkret med dybdelæring, både for elever, lærere og ledere. Ta kontakt her hvis det er interessant for din kommune.

Learnlab devices illustration

LearnLab 1.-4.trinn

Les mer z

LearnLab 5.-7.trinn

Les mer z

LearnLab 8.-10.trinn

Les mer z

Vg1 salg service og reiseliv

Les mer z

LearnLab VGS

Les mer z

Digitale ressurser for Skoleledelse

Les mer z

Digitale ressurser for Skoleledelse

Les mer z

Digitale ressurser for Skoleledelse

Les mer z

Digitale ressurser for Kommunal ledelse

Les mer z

Deep Learning Society

Les mer z