Deep Learning Society

Learnlab head think icon Nettverk med andre kommuner
Learnlab head think icon Inspirasjon fra internasjonale forskere
Learnlab hands icon Konkret arbeid med undervisning i Fagfornyelsen
Learnlab illustration
Learnlab

Vil din kommune være med i et samarbeid med LearnLab, der vi arbeider sammen med å utvikle pedagogikk, teknologi og skoleledelse? Målet med Deep Learning Society (DLS) er å stimulere til en undervisning som i enda større grad legger vekt på kreativitet, åpne spørsmål, tid til å tenke, aktive elever, kort sagt: dypere læring. Dette er sentrale elementer i Fagfornyelsen, og arbeidet i DLS vil forberede kommunene på de endringer som kommer de neste årene.

z

LEARNLABS DIGITALE LÆREMIDDELPAKKE

Som deltaker i Deep Learning Society får du

 • zSkreddersydd opplegg for arbeid med Fagfornyelsen i din kommune
 • zVeiledning, eksempler og deling mellom kommuner på følgende temaer:
  • zLærende nettverk i egen kommune
  • zLærende møter
  • zObservasjon av undervisning
  • zProfesjonsbyggende ledelse
  • zUtvikling av kommunale planer og strategier
  • zKommunikasjon med politisk nivå
  • zImplementering av Fagfornyelsen
  • zPeriodeplanlegging og utvikling av konkrete undervisningsopplegg
Learnlab why to buy

I DLS modelleres fremtidsrettet bruk av teknologi i undervisningen og i lærende møter.

Profesjonsutvikling på alle nivåer

Hovedmålet med DLS er å utvikle aktuelle og fremtidsrettede pedagogiske undervisningspraksiser, nye lederkompetanser og eierstrategier, samt konkrete måter å modellere dybdelæring og livsmestring på.

Vårt pedagogiske utgangspunkt er progressiv pedagogikk der vi viderefører det beste av John Deweys og Erling Lars Dales filosofi, og ser dette opp mot retningslinjene i Fagfornyelsen.

I DLS vil kommunene få skreddersydd veiledning basert på kommunens behov.

Flere kommuner deltar allerede

LearnLab har i flere år ledet nettverket Deep Learning Society (DLS), der en rekke kommuner deltar og er i full gang med Fagfornyelsen.

Sammen med KSK, KS og IMTEC er det utviklet interaktive læringsverktøy for å videreutvikle skoleledelse og kommunal ledelse, med vekt på temaer som mål og strategi, kunnskapsgrunnlag og kvalitet, oppfølging av virksomhetene, nettverk og tillit.

Deltakende kommuner har bidratt til utvikling av en rekke undervisningsopplegg rettet mot intensjonene i Fagfornyelsen, der de tverrfaglige temaene er sentrale.

Samarbeid med internasjonale forskere

I DLS vil vi lære av spesifikke tiltak og metoder som benyttes i noen av verdens beste utdanningssystemer.

LearnLab er, sammen med professor Andy Hargreaves, initiativtaker til Atlantic Rim Collaboratory (ARC), der 10 utdanningssystemer sammen utforsker mulighetene for å utvikle en utdanningspolitikk som tar mer hensyn til det brede utdanningsmandatet som skolen faktisk har. ARC ønsker å flytte fokus fra øving på prøver og standardiserte tester til å forberede elevene på livet (www.atrico.org). Dette er perspektiver som benyttes aktivt i arbeidet i DLS.

Learnlab